• Tradice

  Společnost byla založena pod původním názvem MONTSERVIS - TERMO s.r.o. již v roce 1992. Od té doby společnost působí na trhu teplárenství a zabývá se nejen správou a provozem zdrojů tepla, ale též výstavbou a montáží plynových kotelen, výměníkových stanic a dalších souvisejících technologií.

  » více

 • Prosperita

  Společnost je ekonomicky stabilní
  s velkým potenciálem dalšího růstu.
  Je významným a spolehlivým partnerem
  pro všechny své odběratele i dodavatele.

  » více

 • Odbornost

  Dlouholeté zkušenosti v oboru, odborná a profesní zdatnost našich pracovníků, představují pro naše zákazníky jistotu profesionálního přístupu jak při správě a provozu tepelných zdrojů, tak i při návrhu a výstavbě zdrojů nových.

  » více

 • Inovace

  Pravidelně sledujeme a následně aplikujeme nejnovější trendy v technickém a technologickém zázemí správy tepelných zdrojů, při výstavbě nových zdrojů navrhujeme jen ty nejmodernější systémy výroby tepla s ohledem na výkon, kvalitu, bezpečnost a životní prostředí.

  » více

 • Automatizace řízení

  Zdroje tepla řídí vyspělé automatizované systémy řízení od společnosti SIEMENS, kdy je zajištěn nepřetržitý a spolehlivý provoz zdroje tepla.

  » více

 • Dispečink 24 hodin denně

  Nonstop služba dispečinku řízení a zajištění pohotovosti představuje pro naše zákazníky jistotu, že v případě havárie nebo jiné nepředvídané události bude tato neprodleně řešena a závada odstraněna tak, aby případný výpadek v dodávkách tepla byl minimální.

  » více

 • Individuální přístup

  Ctíme individuální potřeby každého z našich zákazníků a jsme vždy připraveni v rámci technických možností vyhovět specifickým požadavkům odběratelů při správě a provozu zdrojů tepla.

  » více

 • Transparentnost

  Společnost přijala řadu opatření k maximální otevřenosti vůči obchodním partnerům i veřejnosti, bezezbytku plníme organizační a kompetenční opatření pro obchodní společnosti Městské části Praha 9 včetně poskytování potřebných informací.

  » více

 • Rozsah služeb

  Naše společnost zajistí svým zákazníkům komplexní portfolio služeb v tepelném hospodářství. Nový zdroj tepla navrhneme, zajistíme vyhotovení projektové dokumentace, zdroj vybudujeme včetně financování a následně zajistíme dlouhodobě správu a provoz na nejvyšší technické úrovni.

  » více

Úřady

Každý podnikatelský subjekt, tedy i Devátá energetická, s.r.o., se při své činnosti musí řídit pravidly a mantinely, vymezenými příslušnými zákony České republiky a nařízeními EU.

V této souvislosti uvádíme některé - zpravidla ty nejdůležitější - úřady a instituce, z kterými přichází naše společnost do kontaktu nebo do jejichž působnosti spadá:

 • Městský soud v Praze
  Slezská 9
  120 00 Praha 2
  www.justice.cz
 • Celní ředitelství Praha
  Washingtonova 7
  113 54 Praha 1
  www.mfcr.cz
 • Pražská správa sociálního zabezpečení
  územní pracoviště pro Prahu 9
  Bohušovická 539
  190 00 Praha 9
  www.cssz.cz
 • Finanční úřad pro Prahu 9
  Drahobejlova 48
  190 21 Praha 9
  www.mfcr.cz
 • Městská část Praha 9
  Úřad městské části
  odbor živnostenský
  Sokolovská 324/14
  180 49 Praha 9
  www.praha9.cz
 • Energetický regulační úřad
  Masarykovo náměstí 5
  586 01 Jihlava
  www.eru.cz
 • Státní energetická inspekce
  územní inspektorát pro Hlavní město Prahu
  Legerova 49
  120 00 Praha 2
  www.cr-sei.cz
 • Státní úřad inspekce práce
  Oblastní inspektorát práce pro Hl. město Prahu
  Kladenská 103/105
  160 00 Praha 6
  www.suip.cz
 • Úřad práce Hlavního města Prahy
  Pobočka v Praze 9
  Sokolovská 14/324
  190 00 Praha 9
  www.mpsv.cz
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
  Na Perštýně 6
  110 01 Praha 1
  www.vzp.cz
 • Oborová zdravotní pojišťovna
  zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
  Roškotova 1225/1
  140 21 Praha 4
  www.ozp.cz

Aktuality

 

13. únor 2019

Devátá energetická, s.r.o. uspěla ve sporu s Českou televizí.

Devátá energetická, s.r.o. uspěla ve sporu s Českou televizí. Naše společnost s definitiv...

8. květen 2018

Ukončení topné sezony 2017/2018

Vážení zákazníci, dne 3.5. 2018 byla ukončena topná sezona 2017/2018. V následujících...

14. březen 2018

Výběrové řízení - změna

Výběrové řízení - změna ve formátu PDF

» všechny aktuality