• Tradice

  Společnost byla založena pod původním názvem MONTSERVIS - TERMO s.r.o. již v roce 1992. Od té doby společnost působí na trhu teplárenství a zabývá se nejen správou a provozem zdrojů tepla, ale též výstavbou a montáží plynových kotelen, výměníkových stanic a dalších souvisejících technologií.

  » více

 • Prosperita

  Společnost je ekonomicky stabilní
  s velkým potenciálem dalšího růstu.
  Je významným a spolehlivým partnerem
  pro všechny své odběratele i dodavatele.

  » více

 • Odbornost

  Dlouholeté zkušenosti v oboru, odborná a profesní zdatnost našich pracovníků, představují pro naše zákazníky jistotu profesionálního přístupu jak při správě a provozu tepelných zdrojů, tak i při návrhu a výstavbě zdrojů nových.

  » více

 • Inovace

  Pravidelně sledujeme a následně aplikujeme nejnovější trendy v technickém a technologickém zázemí správy tepelných zdrojů, při výstavbě nových zdrojů navrhujeme jen ty nejmodernější systémy výroby tepla s ohledem na výkon, kvalitu, bezpečnost a životní prostředí.

  » více

 • Automatizace řízení

  Zdroje tepla řídí vyspělé automatizované systémy řízení od společnosti SIEMENS, kdy je zajištěn nepřetržitý a spolehlivý provoz zdroje tepla.

  » více

 • Dispečink 24 hodin denně

  Nonstop služba dispečinku řízení a zajištění pohotovosti představuje pro naše zákazníky jistotu, že v případě havárie nebo jiné nepředvídané události bude tato neprodleně řešena a závada odstraněna tak, aby případný výpadek v dodávkách tepla byl minimální.

  » více

 • Individuální přístup

  Ctíme individuální potřeby každého z našich zákazníků a jsme vždy připraveni v rámci technických možností vyhovět specifickým požadavkům odběratelů při správě a provozu zdrojů tepla.

  » více

 • Transparentnost

  Společnost přijala řadu opatření k maximální otevřenosti vůči obchodním partnerům i veřejnosti, bezezbytku plníme organizační a kompetenční opatření pro obchodní společnosti Městské části Praha 9 včetně poskytování potřebných informací.

  » více

 • Rozsah služeb

  Naše společnost zajistí svým zákazníkům komplexní portfolio služeb v tepelném hospodářství. Nový zdroj tepla navrhneme, zajistíme vyhotovení projektové dokumentace, zdroj vybudujeme včetně financování a následně zajistíme dlouhodobě správu a provoz na nejvyšší technické úrovni.

  » více

Aktuality

Výměníková stanice Čakovická 329/41 - info o odstávce

1. říjen 2008

Vážení odběratelé,

společnost Devátá energetická, s.r.o., Poděbradská 853/47, Praha 9, zajišťuje v těchto dnech z titulu provozovatele výměníkové stanice Čakovická 329/41, Praha 9 její kompletní rekonstrukci včetně přípojky. Tuto rekonstrukci si vyžádal havarijní stav výměníkové stanice, která by již nebyla schopna plnit svoji funkci v nastávající topné sezóně. 

Vzhledem k napojení nové výměníkové stanice na rozvodnou síť Pražské teplárenské a.s. a zprovoznění zdroje včetně jeho uvedení do provozu, je nezbytné z důvodu odstávky ve dnech 7. - 9. října 2008

zcela přerušit veškeré dodávky tepla a TUV do těchto objektů:

 • Letňanská 329/17, 330/15 a 341/13
 • Čakovická 307/47, 327/45 a 328/43
 • Kojetická 302/12, 303/14 a 304/16
 • Kojetická 300/8 a 301/10

Následně – v pátek 10. října 2008 – bude zahájen provoz nové výměníkové stanice s řádnými dodávkami tepla a TUV.

Všem občanům, kteří jsou vinou zpoždění v dodávce technologií pro novou výměníkovou stanic dotčeni výpadkem v dodávkách tepla, se jménem společnosti Devátá energetická, s.r.o. omlouvám.

Ing. Jindřich Večeře
jednatel Devátá energetická, s.r.o.
tel. : 725 732 688, e-mail: jindra@devataenergeticka.cz

Aktuality

 

8. květen 2018

Ukončení topné sezony 2017/2018

Vážení zákazníci, dne 3.5. 2018 byla ukončena topná sezona 2017/2018. V následujících...

14. březen 2018

Výběrové řízení - změna

Výběrové řízení - změna ve formátu PDF

30. leden 2018

Výběrové řízení

Výběrové řízení ve formátu PDF Výpis z OR ve formátu PDF Společenská smlouva ve formát...

» všechny aktuality