• Tradice

  Společnost byla založena pod původním názvem MONTSERVIS - TERMO s.r.o. již v roce 1992. Od té doby společnost působí na trhu teplárenství a zabývá se nejen správou a provozem zdrojů tepla, ale též výstavbou a montáží plynových kotelen, výměníkových stanic a dalších souvisejících technologií.

  » více

 • Prosperita

  Společnost je ekonomicky stabilní
  s velkým potenciálem dalšího růstu.
  Je významným a spolehlivým partnerem
  pro všechny své odběratele i dodavatele.

  » více

 • Odbornost

  Dlouholeté zkušenosti v oboru, odborná a profesní zdatnost našich pracovníků, představují pro naše zákazníky jistotu profesionálního přístupu jak při správě a provozu tepelných zdrojů, tak i při návrhu a výstavbě zdrojů nových.

  » více

 • Inovace

  Pravidelně sledujeme a následně aplikujeme nejnovější trendy v technickém a technologickém zázemí správy tepelných zdrojů, při výstavbě nových zdrojů navrhujeme jen ty nejmodernější systémy výroby tepla s ohledem na výkon, kvalitu, bezpečnost a životní prostředí.

  » více

 • Automatizace řízení

  Zdroje tepla řídí vyspělé automatizované systémy řízení od společnosti SIEMENS, kdy je zajištěn nepřetržitý a spolehlivý provoz zdroje tepla.

  » více

 • Dispečink 24 hodin denně

  Nonstop služba dispečinku řízení a zajištění pohotovosti představuje pro naše zákazníky jistotu, že v případě havárie nebo jiné nepředvídané události bude tato neprodleně řešena a závada odstraněna tak, aby případný výpadek v dodávkách tepla byl minimální.

  » více

 • Individuální přístup

  Ctíme individuální potřeby každého z našich zákazníků a jsme vždy připraveni v rámci technických možností vyhovět specifickým požadavkům odběratelů při správě a provozu zdrojů tepla.

  » více

 • Transparentnost

  Společnost přijala řadu opatření k maximální otevřenosti vůči obchodním partnerům i veřejnosti, bezezbytku plníme organizační a kompetenční opatření pro obchodní společnosti Městské části Praha 9 včetně poskytování potřebných informací.

  » více

 • Rozsah služeb

  Naše společnost zajistí svým zákazníkům komplexní portfolio služeb v tepelném hospodářství. Nový zdroj tepla navrhneme, zajistíme vyhotovení projektové dokumentace, zdroj vybudujeme včetně financování a následně zajistíme dlouhodobě správu a provoz na nejvyšší technické úrovni.

  » více

Aktuality

Svolání valné hromady 9.12.2010

11. listopad 2010

Jednatelé obchodní společnosti Devátá energetická, s.r.o., se sídlem Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9, Střížkov, IČ : 45793590, zapsané v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11208, svolávají dle čl. V., odst. 1.1.5. společenské smlouvy a v souladu s § 128 a § 129 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku 

mimořádnou valnou hromadu,

která se koná dne 9. prosince 2010 od 13.00 hodin v zasedací místnosti společnosti Devátá energetická, s.r.o., na adrese Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9 – Střížkov. 

Program jednání : 
1. Zahájení valné hromady, seznámení s účastí přítomných společníků. 
2. Schválení jednacího řádu řádné valné hromady. 
3. Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
4. Zpráva jednatelů o činnosti společnosti v roce 2010 
5. Projednání navrhovaných investic společnosti v roce 2011
6. Projednání návrhu na vyplacení odměn statutárnímu orgánu a členům dozorčí rady za rok 2010
7. Diskuze
8. Závěr

V Praze dne 9.11. 2010 

Devátá energetická, s.r.o.
Mgr. Stanislav Korel, jednatel společnosti
Ing. Jindřich Večeře, jednatel společnosti

Aktuality

 

8. květen 2018

Ukončení topné sezony 2017/2018

Vážení zákazníci, dne 3.5. 2018 byla ukončena topná sezona 2017/2018. V následujících...

14. březen 2018

Výběrové řízení - změna

Výběrové řízení - změna ve formátu PDF

30. leden 2018

Výběrové řízení

Výběrové řízení ve formátu PDF Výpis z OR ve formátu PDF Společenská smlouva ve formát...

» všechny aktuality