• Tradice

  Společnost byla založena pod původním názvem MONTSERVIS - TERMO s.r.o. již v roce 1992. Od té doby společnost působí na trhu teplárenství a zabývá se nejen správou a provozem zdrojů tepla, ale též výstavbou a montáží plynových kotelen, výměníkových stanic a dalších souvisejících technologií.

  » více

 • Prosperita

  Společnost je ekonomicky stabilní
  s velkým potenciálem dalšího růstu.
  Je významným a spolehlivým partnerem
  pro všechny své odběratele i dodavatele.

  » více

 • Odbornost

  Dlouholeté zkušenosti v oboru, odborná a profesní zdatnost našich pracovníků, představují pro naše zákazníky jistotu profesionálního přístupu jak při správě a provozu tepelných zdrojů, tak i při návrhu a výstavbě zdrojů nových.

  » více

 • Inovace

  Pravidelně sledujeme a následně aplikujeme nejnovější trendy v technickém a technologickém zázemí správy tepelných zdrojů, při výstavbě nových zdrojů navrhujeme jen ty nejmodernější systémy výroby tepla s ohledem na výkon, kvalitu, bezpečnost a životní prostředí.

  » více

 • Automatizace řízení

  Zdroje tepla řídí vyspělé automatizované systémy řízení od společnosti SIEMENS, kdy je zajištěn nepřetržitý a spolehlivý provoz zdroje tepla.

  » více

 • Dispečink 24 hodin denně

  Nonstop služba dispečinku řízení a zajištění pohotovosti představuje pro naše zákazníky jistotu, že v případě havárie nebo jiné nepředvídané události bude tato neprodleně řešena a závada odstraněna tak, aby případný výpadek v dodávkách tepla byl minimální.

  » více

 • Individuální přístup

  Ctíme individuální potřeby každého z našich zákazníků a jsme vždy připraveni v rámci technických možností vyhovět specifickým požadavkům odběratelů při správě a provozu zdrojů tepla.

  » více

 • Transparentnost

  Společnost přijala řadu opatření k maximální otevřenosti vůči obchodním partnerům i veřejnosti, bezezbytku plníme organizační a kompetenční opatření pro obchodní společnosti Městské části Praha 9 včetně poskytování potřebných informací.

  » více

 • Rozsah služeb

  Naše společnost zajistí svým zákazníkům komplexní portfolio služeb v tepelném hospodářství. Nový zdroj tepla navrhneme, zajistíme vyhotovení projektové dokumentace, zdroj vybudujeme včetně financování a následně zajistíme dlouhodobě správu a provoz na nejvyšší technické úrovni.

  » více

Aktuality

Stanovisko Energetického regulačního úřadu k ceně tepla pro rok 2010 od společnosti Devátá energetická, s.r.o.

29. červen 2010

Prověření předběžné ceny tepelné energie

K Vašemu elektronicky zaslanému dopisu ze dne 20. dubna 2010, ve kterém jste žádal o prověření předběžné ceny tepelné energie pro rok 2010 dodávané od dodavatele tepelné energie společnosti Devátá energetická, s.r.o. (dále jen „dodavatel tepelné energie“), doplňujeme naši odpověď ze dne 19. května 2010, č.j. 03068-2/2010-ERÚ: 

Dne 3. června 2010 jsme obdrželi od dodavatele tepelné energie všechny vyžádané podklady k ceně tepelné energie a následně je vyhodnotili. 

Cena tepelné energie v průběhu kalendářního roku kolísá z důvodu, že Váš dodavatel tepelné energie kalkuluje cenu tepelné energie pro každý měsíc podle aktuálních cen vstupů (např. paliva a elektrické energie). Nedochází tímto postupem k porušení cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2008, k cenám tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů. Cenu tepelné energie je však možné v důsledku změny proměnných nákladů upravovat během kalendářního roku nebo ji kalkulovat na celý kalendářní rok při využití ustanovení bodu (1.1.7) přílohy č. 1 tohoto cenového rozhodnutí, kdy v případě kolísání cen paliv a energií oprávněně zahrnovaných do ekonomicky oprávněných nákladů v ceně tepelné energie lze tyto ceny v kalendářním roce časově průměrovat s tím, že cena paliv a energií nesmí být za dané období záměrně zvýšena. 

Změnu ceny tepelné energie v průběhu kalendářního roku může dodavatel tepelné energie provádět jednostranně pouze v případě, že je ve smlouvě o dodávce tepelné energie takováto možnost změny sjednána prostřednictvím tzv. cenové doložky. Pokud jednostrannou změnu ceny tepelné energie smlouva neumožňuje, nepovažujeme za vhodné měnit cenu tepelné energie každý měsíc, protože nová výše ceny tepelné energie jako podstatná náležitost smlouvy o dodávce tepelné energie podle § 76 odst. 3 energetického zákona musí být s odběratelem sjednána. 

S pozdravem 

Petr Ryšán
odbor teplárenství
sekce regulace 

Na vědomí: Devátá energetická, s.r.o., Poděbradská 853/47, Praha 9 - Vysočany

Aktuality

 

8. květen 2018

Ukončení topné sezony 2017/2018

Vážení zákazníci, dne 3.5. 2018 byla ukončena topná sezona 2017/2018. V následujících...

14. březen 2018

Výběrové řízení - změna

Výběrové řízení - změna ve formátu PDF

30. leden 2018

Výběrové řízení

Výběrové řízení ve formátu PDF Výpis z OR ve formátu PDF Společenská smlouva ve formát...

» všechny aktuality