• Tradice

  Společnost byla založena pod původním názvem MONTSERVIS - TERMO s.r.o. již v roce 1992. Od té doby společnost působí na trhu teplárenství a zabývá se nejen správou a provozem zdrojů tepla, ale též výstavbou a montáží plynových kotelen, výměníkových stanic a dalších souvisejících technologií.

  » více

 • Prosperita

  Společnost je ekonomicky stabilní
  s velkým potenciálem dalšího růstu.
  Je významným a spolehlivým partnerem
  pro všechny své odběratele i dodavatele.

  » více

 • Odbornost

  Dlouholeté zkušenosti v oboru, odborná a profesní zdatnost našich pracovníků, představují pro naše zákazníky jistotu profesionálního přístupu jak při správě a provozu tepelných zdrojů, tak i při návrhu a výstavbě zdrojů nových.

  » více

 • Inovace

  Pravidelně sledujeme a následně aplikujeme nejnovější trendy v technickém a technologickém zázemí správy tepelných zdrojů, při výstavbě nových zdrojů navrhujeme jen ty nejmodernější systémy výroby tepla s ohledem na výkon, kvalitu, bezpečnost a životní prostředí.

  » více

 • Automatizace řízení

  Zdroje tepla řídí vyspělé automatizované systémy řízení od společnosti SIEMENS, kdy je zajištěn nepřetržitý a spolehlivý provoz zdroje tepla.

  » více

 • Dispečink 24 hodin denně

  Nonstop služba dispečinku řízení a zajištění pohotovosti představuje pro naše zákazníky jistotu, že v případě havárie nebo jiné nepředvídané události bude tato neprodleně řešena a závada odstraněna tak, aby případný výpadek v dodávkách tepla byl minimální.

  » více

 • Individuální přístup

  Ctíme individuální potřeby každého z našich zákazníků a jsme vždy připraveni v rámci technických možností vyhovět specifickým požadavkům odběratelů při správě a provozu zdrojů tepla.

  » více

 • Transparentnost

  Společnost přijala řadu opatření k maximální otevřenosti vůči obchodním partnerům i veřejnosti, bezezbytku plníme organizační a kompetenční opatření pro obchodní společnosti Městské části Praha 9 včetně poskytování potřebných informací.

  » více

 • Rozsah služeb

  Naše společnost zajistí svým zákazníkům komplexní portfolio služeb v tepelném hospodářství. Nový zdroj tepla navrhneme, zajistíme vyhotovení projektové dokumentace, zdroj vybudujeme včetně financování a následně zajistíme dlouhodobě správu a provoz na nejvyšší technické úrovni.

  » více

Aktuality

Sdělení k havarijnímu stavu PK Pod Strojírnami

11. listopad 2010

V plynové kotelně Pod Strojírnami 707/13, Praha 9, došlo v uplynulých dnech k havárii dvou ze tří plynových kotlů osazených do celkového výkonu kotelny 780 kW. Vzhledem k tomu, že zbývající funkční kotel by nestačil svým výkonem na zásobování tepelnou energií v probíhající topné sezoně, bylo po konzultacích s vlastníkem kotelny - Úřadem Městské části Praha 9 - přistoupeno k okamžité rekonstrukci kotelny tak, aby byly zajištěny spolehlivé dodávky tepelné energie pro obyvatele bytových domů Pod Strojírnami 771/10, Pod Strojírnami 707/13 a Poštovská 744/9. Ještě v letošním roce tak dojde k výměně technologií vlastní kotelny a po skončení topné sezony 2010/2011 i k rekonstrukci předávacích stanic. Investorem akce bude Městská část Praha 9, investice se samozřejmě nijak nepromítne do ceny tepelné energie z tohoto zdroje tepla. V současné době již probíhají přípravné práce stavební části a přípravné práce na technologiích. Cílem těchto příprav je minimalizovat nutnou odstávku kotelny po dobu přepojování na nové kotlové jednotky. 

Z výše uvedených důvodů bude kotelna odstavena z provozu na nezbytně nutnou dobu předběžně od 22.11. 2010 v dopoledních hodinách na dobu cca 5-6 dní. Tato doba se může zkrátit a všichni pracovníci, kteří rekonstrukci provádějí, pro to udělají maximum.

Aktuality

 

8. květen 2018

Ukončení topné sezony 2017/2018

Vážení zákazníci, dne 3.5. 2018 byla ukončena topná sezona 2017/2018. V následujících...

14. březen 2018

Výběrové řízení - změna

Výběrové řízení - změna ve formátu PDF

30. leden 2018

Výběrové řízení

Výběrové řízení ve formátu PDF Výpis z OR ve formátu PDF Společenská smlouva ve formát...

» všechny aktuality