• Tradice

  Společnost byla založena pod původním názvem MONTSERVIS - TERMO s.r.o. již v roce 1992. Od té doby společnost působí na trhu teplárenství a zabývá se nejen správou a provozem zdrojů tepla, ale též výstavbou a montáží plynových kotelen, výměníkových stanic a dalších souvisejících technologií.

  » více

 • Prosperita

  Společnost je ekonomicky stabilní
  s velkým potenciálem dalšího růstu.
  Je významným a spolehlivým partnerem
  pro všechny své odběratele i dodavatele.

  » více

 • Odbornost

  Dlouholeté zkušenosti v oboru, odborná a profesní zdatnost našich pracovníků, představují pro naše zákazníky jistotu profesionálního přístupu jak při správě a provozu tepelných zdrojů, tak i při návrhu a výstavbě zdrojů nových.

  » více

 • Inovace

  Pravidelně sledujeme a následně aplikujeme nejnovější trendy v technickém a technologickém zázemí správy tepelných zdrojů, při výstavbě nových zdrojů navrhujeme jen ty nejmodernější systémy výroby tepla s ohledem na výkon, kvalitu, bezpečnost a životní prostředí.

  » více

 • Automatizace řízení

  Zdroje tepla řídí vyspělé automatizované systémy řízení od společnosti SIEMENS, kdy je zajištěn nepřetržitý a spolehlivý provoz zdroje tepla.

  » více

 • Dispečink 24 hodin denně

  Nonstop služba dispečinku řízení a zajištění pohotovosti představuje pro naše zákazníky jistotu, že v případě havárie nebo jiné nepředvídané události bude tato neprodleně řešena a závada odstraněna tak, aby případný výpadek v dodávkách tepla byl minimální.

  » více

 • Individuální přístup

  Ctíme individuální potřeby každého z našich zákazníků a jsme vždy připraveni v rámci technických možností vyhovět specifickým požadavkům odběratelů při správě a provozu zdrojů tepla.

  » více

 • Transparentnost

  Společnost přijala řadu opatření k maximální otevřenosti vůči obchodním partnerům i veřejnosti, bezezbytku plníme organizační a kompetenční opatření pro obchodní společnosti Městské části Praha 9 včetně poskytování potřebných informací.

  » více

 • Rozsah služeb

  Naše společnost zajistí svým zákazníkům komplexní portfolio služeb v tepelném hospodářství. Nový zdroj tepla navrhneme, zajistíme vyhotovení projektové dokumentace, zdroj vybudujeme včetně financování a následně zajistíme dlouhodobě správu a provoz na nejvyšší technické úrovni.

  » více

Aktuality

Rekonstrukce výměníkové stanice Čakovická 329/41, P9

25. září 2008

Vážení odběratelé, vážení občané,

společnost Devátá energetická, s.r.o., Poděbradská 853/47, Praha 9, zajišťuje v těchto dnech z titulu provozovatele výměníkové stanice Čakovická 329/41, Praha 9 její kompletní rekonstrukci včetně přípojky. Tuto rekonstrukci si vyžádal havarijní stav výměníkové stanice, která by již nebyla schopna plnit svoji funkci v nastávající topné sezóně a zcela reálně by hrozilo odstavení celého zdroje tepla a TUV v průběhu topné sezony bez možnosti okamžité adekvátní náhrady. Z rozhodnutí majitele objektu a investora celé akce, Úřadu Městské části Praha 9, je přistoupeno k rekonstrukci celé výměníkové stanice a jejímu vybavení nejmodernější technologií a regulační technikou. Z těchto důvodů a vzhledem k nutnosti přepojit stávající rozvodné systémy na novou technologii došlo ke zpoždění v náběhu aktuální topné sezony 2008/2009 na uvedeném zdroji a dále dojde koncem měsíce září 2008 k přerušení dodávek TUV do všech objektů, napojených na uvedenou výměníkovou stanici. Toto přerušení nebude trvat déle jak pět dní, budete o něm v předstihu informováni a týká se těchto objektů na Praze 9 :

 • Letňanská 329/17, 330/15 a 341/13
 • Čakovická 307/47, 327/45 a 328/43
 • Kojetická 302/12, 303/14 a 304/16
 • Kojetická 300/8 a 301/10
Našim cílem je ukončit veškeré práce do konce září 2008 a následně uvést výměníkovou stanici do provozu. Vzhledem ke zpoždění dodávky od výrobce technologií, může dojít k mírnému zpoždění v uvedení celého zařízení do provozu. Z důvodu eliminace tohoto případného zpoždění na minimum mohou být na místě prováděny práce i mimo obvyklou pracovní dobu. Za hluk a jiná omezení, která mohou být s uvedenou rekonstrukcí spojená, se Vám velmi omlouváme, stejně tak i za problémy, vzniklé v důsledku nutných výkopových prací. 

Chtěl bych Vás jménem společnosti Devátá energetická, s.r.o. požádat o trpělivost s prováděnou rekonstrukcí výměníkové stanice, byť jsme si dobře vědomi, že výpadek v zásobování teplem a částečně i TUV je pro Vás, obyvatele výše uvedených objektů, v současných chladných dnech velmi nepříjemný. 

Ing. Jindřich Večeře
jednatel Devátá energetická, s.r.o.
tel. : 725 732 688, e-mail: jindra@devataenergeticka.cz

 

Aktuality

 

8. květen 2018

Ukončení topné sezony 2017/2018

Vážení zákazníci, dne 3.5. 2018 byla ukončena topná sezona 2017/2018. V následujících...

14. březen 2018

Výběrové řízení - změna

Výběrové řízení - změna ve formátu PDF

30. leden 2018

Výběrové řízení

Výběrové řízení ve formátu PDF Výpis z OR ve formátu PDF Společenská smlouva ve formát...

» všechny aktuality