• Tradice

  Společnost byla založena pod původním názvem MONTSERVIS - TERMO s.r.o. již v roce 1992. Od té doby společnost působí na trhu teplárenství a zabývá se nejen správou a provozem zdrojů tepla, ale též výstavbou a montáží plynových kotelen, výměníkových stanic a dalších souvisejících technologií.

  » více

 • Prosperita

  Společnost je ekonomicky stabilní
  s velkým potenciálem dalšího růstu.
  Je významným a spolehlivým partnerem
  pro všechny své odběratele i dodavatele.

  » více

 • Odbornost

  Dlouholeté zkušenosti v oboru, odborná a profesní zdatnost našich pracovníků, představují pro naše zákazníky jistotu profesionálního přístupu jak při správě a provozu tepelných zdrojů, tak i při návrhu a výstavbě zdrojů nových.

  » více

 • Inovace

  Pravidelně sledujeme a následně aplikujeme nejnovější trendy v technickém a technologickém zázemí správy tepelných zdrojů, při výstavbě nových zdrojů navrhujeme jen ty nejmodernější systémy výroby tepla s ohledem na výkon, kvalitu, bezpečnost a životní prostředí.

  » více

 • Automatizace řízení

  Zdroje tepla řídí vyspělé automatizované systémy řízení od společnosti SIEMENS, kdy je zajištěn nepřetržitý a spolehlivý provoz zdroje tepla.

  » více

 • Dispečink 24 hodin denně

  Nonstop služba dispečinku řízení a zajištění pohotovosti představuje pro naše zákazníky jistotu, že v případě havárie nebo jiné nepředvídané události bude tato neprodleně řešena a závada odstraněna tak, aby případný výpadek v dodávkách tepla byl minimální.

  » více

 • Individuální přístup

  Ctíme individuální potřeby každého z našich zákazníků a jsme vždy připraveni v rámci technických možností vyhovět specifickým požadavkům odběratelů při správě a provozu zdrojů tepla.

  » více

 • Transparentnost

  Společnost přijala řadu opatření k maximální otevřenosti vůči obchodním partnerům i veřejnosti, bezezbytku plníme organizační a kompetenční opatření pro obchodní společnosti Městské části Praha 9 včetně poskytování potřebných informací.

  » více

 • Rozsah služeb

  Naše společnost zajistí svým zákazníkům komplexní portfolio služeb v tepelném hospodářství. Nový zdroj tepla navrhneme, zajistíme vyhotovení projektové dokumentace, zdroj vybudujeme včetně financování a následně zajistíme dlouhodobě správu a provoz na nejvyšší technické úrovni.

  » více

Aktuality

Oznámení o zkušebním provozu FVE

11. listopad 2010

Obchodní společnost Devátá energetická, s.r.o., Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9 – Střížkov oznamuje, že dne 5.11. 2010 byla uvedena do zkušebního provozu fotovoltaická elektrárna Veltruská 560/26, Praha 9 o nominálním výkonu 13,2 kW. Fotovoltaická elektrárna je umístěna na střeše hospodářského pavilonu mateřské školy a plánovaná roční výroba elektrické energie, dodávané do sítě PRE a.s. je cca 12,5 MWh. Společnost Devátá energetická, s.r.o. jako držitel licence na výrobu elektrické energie je vlastníkem technologie a zároveň i provozovatelem. Data z výroby elektrické energie jsou softwarově zpracována a budou prezentována vhodnou formou, srozumitelnou dětem, na LCD monitoru ve vestibulu mateřské školy, kde budou sloužit jako názorná pomůcka pro nejmenší děti. Z animace se tak dozví např. aktuální intenzitu slunečního záření, rychlost větru, množství vyrobené elektrické energie, atd. 

Poděkování patří všem, kteří se na výstavbě fotovoltaické elektrárny podíleli – dodavatelům stavebních a technologických částí akce, společnostem JEKU s.r.o. a MONTSERVIS PRAHA a.s., Úřadu Městské části Praha 9 za poskytnutí objektu mateřské školy a personálu Mateřské školy Veltruská 560/26 za trpělivost v průběhu stavby. 

Ing. Jindřich Večeře
jednatel společnosti Devátá energetická, s.r.o.

Aktuality

 

8. květen 2018

Ukončení topné sezony 2017/2018

Vážení zákazníci, dne 3.5. 2018 byla ukončena topná sezona 2017/2018. V následujících...

14. březen 2018

Výběrové řízení - změna

Výběrové řízení - změna ve formátu PDF

30. leden 2018

Výběrové řízení

Výběrové řízení ve formátu PDF Výpis z OR ve formátu PDF Společenská smlouva ve formát...

» všechny aktuality