• Tradice

  Společnost byla založena pod původním názvem MONTSERVIS - TERMO s.r.o. již v roce 1992. Od té doby společnost působí na trhu teplárenství a zabývá se nejen správou a provozem zdrojů tepla, ale též výstavbou a montáží plynových kotelen, výměníkových stanic a dalších souvisejících technologií.

  » více

 • Prosperita

  Společnost je ekonomicky stabilní
  s velkým potenciálem dalšího růstu.
  Je významným a spolehlivým partnerem
  pro všechny své odběratele i dodavatele.

  » více

 • Odbornost

  Dlouholeté zkušenosti v oboru, odborná a profesní zdatnost našich pracovníků, představují pro naše zákazníky jistotu profesionálního přístupu jak při správě a provozu tepelných zdrojů, tak i při návrhu a výstavbě zdrojů nových.

  » více

 • Inovace

  Pravidelně sledujeme a následně aplikujeme nejnovější trendy v technickém a technologickém zázemí správy tepelných zdrojů, při výstavbě nových zdrojů navrhujeme jen ty nejmodernější systémy výroby tepla s ohledem na výkon, kvalitu, bezpečnost a životní prostředí.

  » více

 • Automatizace řízení

  Zdroje tepla řídí vyspělé automatizované systémy řízení od společnosti SIEMENS, kdy je zajištěn nepřetržitý a spolehlivý provoz zdroje tepla.

  » více

 • Dispečink 24 hodin denně

  Nonstop služba dispečinku řízení a zajištění pohotovosti představuje pro naše zákazníky jistotu, že v případě havárie nebo jiné nepředvídané události bude tato neprodleně řešena a závada odstraněna tak, aby případný výpadek v dodávkách tepla byl minimální.

  » více

 • Individuální přístup

  Ctíme individuální potřeby každého z našich zákazníků a jsme vždy připraveni v rámci technických možností vyhovět specifickým požadavkům odběratelů při správě a provozu zdrojů tepla.

  » více

 • Transparentnost

  Společnost přijala řadu opatření k maximální otevřenosti vůči obchodním partnerům i veřejnosti, bezezbytku plníme organizační a kompetenční opatření pro obchodní společnosti Městské části Praha 9 včetně poskytování potřebných informací.

  » více

 • Rozsah služeb

  Naše společnost zajistí svým zákazníkům komplexní portfolio služeb v tepelném hospodářství. Nový zdroj tepla navrhneme, zajistíme vyhotovení projektové dokumentace, zdroj vybudujeme včetně financování a následně zajistíme dlouhodobě správu a provoz na nejvyšší technické úrovni.

  » více

Aktuality

Devátá energetická, s.r.o. uspěla ve sporu s Českou televizí.

13. únor 2019

Devátá energetická, s.r.o. uspěla ve sporu s Českou televizí. Naše společnost s definitivní platností uspěla ve sporu s Českou televizí o právo na zveřejnění odpovědi. V pořadu České televize Máte slovo s Michaelou Jílkovou zazněla dne 30.3. 2017 ze strany Michaely Jílkové a pozvaného hosta Ing. Štefana Suchara celá řada prokazatelných lží a zavádějících informací, na které nemohl zástupce naší společnosti nijak reagovat, neboť nikdo z naší společnosti do pořadu nebyl pozván. Na náš dotaz ohledně nepozvání našeho zástupce do pořadu, ve kterém bylo dopředu známo, že zde vystoupí Ing. Suchar se svými pomluvami vůči společnosti Devátá energetická, s.r.o., Česká televize nijak nereagovala. Z tohoto důvodu jsme se obrátili na příslušný soud, abychom ochránili svá práva a dobré jméno. Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl svým usnesením, které následně potvrdil i soud odvolací, o tom, že je Česká televize povinna uveřejnit naši odpověď, a to přímo v předmětném populistickém pořadu Máte slovo s Michaelou Jílkovou. Tato odpověď níže uvedeného znění byla uveřejněna 6.12. 2018. „Žalovaná je povinna do 8 dnů od právní moci rozsudku uveřejnit v pořadu Máte slovo s M. Jílkovou v přímém přenosu odpověď v tomto znění : Společnost Devátá energetická, s.r.o. nebyla ze strany České televize oslovena k účasti v pořadu Máte slovo s M. Jílkovou dne 30.3.2017 a z tohoto důvodu se nemohla vyjádřit ke skutkovým tvrzením Ing. Suchara a M. Jílkové přímo v rámci tohoto pořadu.“ Citace z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4, č.j. 16 C 97/2017-116 ze dne 28.6. 2018

Aktuality

 

19. září 2019

Zahájení topné sezony 2019/2020

Vážení zákazníci, s účinností od 18.9. 2019 zahajujeme s ohledem na nízké venkovní teplo...

24. červen 2019

Letní odstávky Pražské teplárenské a.s. - 2019

ADRESA OD DO Kovářská 1790/27 12.8. 12.8. U školičky 2176/1 12.8. 12....

13. únor 2019

Devátá energetická, s.r.o. uspěla ve sporu s Českou televizí.

Devátá energetická, s.r.o. uspěla ve sporu s Českou televizí. Naše společnost s definitiv...

» všechny aktuality