• Tradice

  Společnost byla založena pod původním názvem MONTSERVIS - TERMO s.r.o. již v roce 1992. Od té doby společnost působí na trhu teplárenství a zabývá se nejen správou a provozem zdrojů tepla, ale též výstavbou a montáží plynových kotelen, výměníkových stanic a dalších souvisejících technologií.

  » více

 • Prosperita

  Společnost je ekonomicky stabilní
  s velkým potenciálem dalšího růstu.
  Je významným a spolehlivým partnerem
  pro všechny své odběratele i dodavatele.

  » více

 • Odbornost

  Dlouholeté zkušenosti v oboru, odborná a profesní zdatnost našich pracovníků, představují pro naše zákazníky jistotu profesionálního přístupu jak při správě a provozu tepelných zdrojů, tak i při návrhu a výstavbě zdrojů nových.

  » více

 • Inovace

  Pravidelně sledujeme a následně aplikujeme nejnovější trendy v technickém a technologickém zázemí správy tepelných zdrojů, při výstavbě nových zdrojů navrhujeme jen ty nejmodernější systémy výroby tepla s ohledem na výkon, kvalitu, bezpečnost a životní prostředí.

  » více

 • Automatizace řízení

  Zdroje tepla řídí vyspělé automatizované systémy řízení od společnosti SIEMENS, kdy je zajištěn nepřetržitý a spolehlivý provoz zdroje tepla.

  » více

 • Dispečink 24 hodin denně

  Nonstop služba dispečinku řízení a zajištění pohotovosti představuje pro naše zákazníky jistotu, že v případě havárie nebo jiné nepředvídané události bude tato neprodleně řešena a závada odstraněna tak, aby případný výpadek v dodávkách tepla byl minimální.

  » více

 • Individuální přístup

  Ctíme individuální potřeby každého z našich zákazníků a jsme vždy připraveni v rámci technických možností vyhovět specifickým požadavkům odběratelů při správě a provozu zdrojů tepla.

  » více

 • Transparentnost

  Společnost přijala řadu opatření k maximální otevřenosti vůči obchodním partnerům i veřejnosti, bezezbytku plníme organizační a kompetenční opatření pro obchodní společnosti Městské části Praha 9 včetně poskytování potřebných informací.

  » více

 • Rozsah služeb

  Naše společnost zajistí svým zákazníkům komplexní portfolio služeb v tepelném hospodářství. Nový zdroj tepla navrhneme, zajistíme vyhotovení projektové dokumentace, zdroj vybudujeme včetně financování a následně zajistíme dlouhodobě správu a provoz na nejvyšší technické úrovni.

  » více

Aktuality

Devátá energetická, s.r.o. uspěla ve sporu s Českou televizí.

13. únor 2019

Devátá energetická, s.r.o. uspěla ve sporu s Českou televizí. Naše společnost s definitivní platností uspěla ve sporu s Českou televizí o právo na zveřejnění odpovědi. V pořadu České televize Máte slovo s Michaelou Jílkovou zazněla dne 30.3. 2017 ze strany Michaely Jílkové a pozvaného hosta Ing. Štefana Suchara celá řada prokazatelných lží a zavádějících informací, na které nemohl zástupce naší společnosti nijak reagovat, neboť nikdo z naší společnosti do pořadu nebyl pozván. Na náš dotaz ohledně nepozvání našeho zástupce do pořadu, ve kterém bylo dopředu známo, že zde vystoupí Ing. Suchar se svými pomluvami vůči společnosti Devátá energetická, s.r.o., Česká televize nijak nereagovala. Z tohoto důvodu jsme se obrátili na příslušný soud, abychom ochránili svá práva a dobré jméno. Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl svým usnesením, které následně potvrdil i soud odvolací, o tom, že je Česká televize povinna uveřejnit naši odpověď, a to přímo v předmětném populistickém pořadu Máte slovo s Michaelou Jílkovou. Tato odpověď níže uvedeného znění byla uveřejněna 6.12. 2018. „Žalovaná je povinna do 8 dnů od právní moci rozsudku uveřejnit v pořadu Máte slovo s M. Jílkovou v přímém přenosu odpověď v tomto znění : Společnost Devátá energetická, s.r.o. nebyla ze strany České televize oslovena k účasti v pořadu Máte slovo s M. Jílkovou dne 30.3.2017 a z tohoto důvodu se nemohla vyjádřit ke skutkovým tvrzením Ing. Suchara a M. Jílkové přímo v rámci tohoto pořadu.“ Citace z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4, č.j. 16 C 97/2017-116 ze dne 28.6. 2018

Ukončení topné sezony 2017/2018

8. květen 2018

Vážení zákazníci, dne 3.5. 2018 byla ukončena topná sezona 2017/2018. V následujících měsících opět proběhne nutná údržba všech zařízení ve správě naší společnosti, abychom zajistili bezproblémovou následující topnou sezonu 2018/2019. Za celý kolektiv Vám přejeme krásné slunečné dny. Devátá energetická, s.r.o.

Výběrové řízení - změna

14. březen 2018

Výběrové řízení - změna ve formátu PDF

Výběrové řízení

30. leden 2018

Výběrové řízení ve formátu PDF

Výpis z OR ve formátu PDF

Společenská smlouva ve formátu PDF

Smlouva o převodu podílu ve formátu PDF

Ukončení topné sezony 2016/2017

18. květen 2017

Vážení zákazníci, 

dne 17.5. 2017 byla ukončena topná sezona 2016/2017. V následujících měsících proběhne nutná údržba všech zařízení ve správě naší společnosti, abychom zajistili bezproblémovou následující topnou sezonu 2017/2018.

Za celý kolektiv Vám přejeme krásné slunečné dny.
Devátá energetická, s.r.o.

Zahájení topné sezony 2016/2017

22. září 2016

Společnost Devátá energetická, s.r.o. s ohledem na nízké venkovní teploty zahájila topnou sezonu 2016/2017 dne 22. 9. 2016. V případě výrazných dlouhodobých změn teplot, jsme připraveni regulovat dodávky tepla dle potřeb a požadavků zákazníků.

 

Devátá energetická, s.r.o.

Oznámení o přerušení dodávek

30. září 2015

Vážení zákazníci,

na základě neoprávněného vniknutí cizích osob do prostor předávací stanice E, Čihákova 872/17, která je součást výměníkové stanice Sokolovská 972/195, Praha 9, a následnému zablokování přístupu do této předávací stanice, bude provoz této předávací stanice z bezpečnostních důvodů přerušen od středy 30.9. 2015 11.00 do odvolání. Prostory budou za asistence Policie ČR odborně otevřeny a předávací stanici budou provedena nezbytná opatření ke zjištění a následnému odstranění případných škod a zejména bude muset být prověřena bezpečnost fungování systému celé předávací stanice vzhledem k možnosti neoprávněného zásahu do systému předávací stanice. Z tohoto důvodu budou od středy 30.9. 2015 přerušeny dodávky tepelné energie do objektů č.p. 871, 872 a 873 v ulici Čihákova, Praha 9. O dalším postupu budeme obyvatele těchto domů informovat.

Devátá energetická, s.r.o.

Zahájení topné sezony 2015/2016

8. září 2015

Společnost Devátá energetická, s.r.o., Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9, zahájila dne 8. 9. 2015 na svých zdrojích tepla topnou sezonu 2015/2016. Důvodem je současné chladné počasí na území hlavního města Prahy a naplnění podmínek příslušného energetického zákona. 

Topnou sezonu zahajujeme na zdrojích tepla, které prošly v letních měsících důkladnými periodickými prohlídkami a s tím spojenou řádnou údržbou a všechny námi provozované plynové kotelny a výměníkové stanice jsou připraveny plnit svoji funkci v zásobování zákazníků teplem a TUV. Tepelný komfort jsme připraveni nastavit našim zákazníkům kdykoliv dle jejich aktuálních potřeb s ohledem na venkovní teplotu.

Devátá energetická, s.r.o.

Novinky.cz: Spotřeba tepla v bytech se bude povinně měřit

30. září 2014

Lidé v domech, ve kterých se rozúčtovávají náklady na teplo mezi jednotlivé byty, musí mít už od ledna příštího roku u svých tepelných zařízení povinně nainstalované nejen předepsané regulační prvky, ale také měřáky dodávky tepelné energie.

Novou povinnost zavádí novela zákona o hospodaření energií. Ta se přitom odkazuje na vyhlášku, která nebyla dosud vydána.

Většina domácností už tzv. poměrové indikátory, které měří dodávky tepelné energie pro vytápění a pro společnou přípravu teplé vody, nainstalovány má. Je však ještě mnoho vlastníků domů a bytů, kteří si je do jednotlivých bytů a nebytových prostor musí do konce letošního roku nechat namontovat. Jde přitom o investice v řádu tisíců korun.

Cílem jsou úspory tepelné energie a spravedlivější rozpočítávání nákladů za spotřebované teplo. Ministerstvo průmyslu a obchodu

Instalace poměrových indikátorů má podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) vést k úsporám tepelné energie a spravedlivějšímu rozpočítávání nákladů za spotřebované teplo.

„Pokud je v domě instalován centrální rozvod tepelné energie, z něhož jsou napojeny jednotky vždy jedním vstupem, tento vstup je do jednotky dále rozveden ke každému otopnému tělesu horizontálním rozvodem, pak patří na vstup do jednotky stanovené měřidlo, tzv. kalorimetr (přímé měření),“ informoval Právo Miroslav Kynčl z tiskového odboru MPO.

Tam, kde je v domě instalováno několik vertikálních rozvodů (tzv. stoupaček), což se týká téměř veškeré starší panelové i nepanelové zástavby, budou lidé muset mít poměrová měřidla dodávky tepla na každé otopné těleso nebo do každé vytápěné místnosti.

Návrh novely vyhlášky č. 194/2007 Sb. v tomto případě navrhuje použít indikátory instalované přímo na otopné těleso, indikátory instalované na odtokovou trubku otopného tělesa, případně přístroj se snímačem teploty vzduchu daného vytápěného prostoru a teploty vzduchu venkovního prostředí k příslušející budově s trvalým průběhovým záznamem rozdílů teplot vzduchu za časový interval (využití tzv. denostupňové metody).

„V případě společné přípravy teplé vody je za registrující přístroj považován vodoměr na vstupu teplé vody do každé bytové jednotky nebo nebytového prostoru,“ doplnil Kynčl.

Připravovaná novelizace vyhlášky podle něj připouští všechny tři metody poměrového měření, které jsou v současné době již v mnoha případech instalovány, tj. indikátory na radiátorech, indikátory na výtokovém potrubí radiátoru a měření teplot vnějších a vnitřních s výpočtem podle denostupňové metody.

Nová vyhláška má podle Kynčla vyjít do konce října.

V rodinných domech či v chatě být nemusí

Povinnost instalace přístrojů registrujících dodávku tepelné energie pro vytápění a pro společnou přípravu teplé vody se bude podle novely vyhlášky týkat pouze domů, kde se provádí rozúčtování nákladů mezi konečné spotřebitele.

„Indikátory a další schválené systémy poměrového měření nemusí mít rodinné domy, objekty pro rodinnou rekreaci a objekty užívané jedním vlastníkem (hotely, školy apod.), kde vlastník objektu neprovádí rozúčtování služeb spojených s dodávkou tepelné energie,“ dodal Kynčl.

„Lepší sledování spotřeby tepla a přesnější rozúčtování nákladů je i celoevropským trendem a logickou reakcí na rostoucí ceny energií,“ míní Karel Vlach, obchodní ředitel společnosti Enbra, která se mimo jiné zabývá měřením spotřeby tepla.

Česko je specifické velkým podílem panelových domů, v nichž je měření spotřeby tepla podle odborníků komplikovanější. Dostalo tak v tomto ohledu od EU výjimku. „Protože současné provedení odběrných zařízení v objektech technicky neumožňuje přímé měření odebraného tepla a celá záležitost by byla velmi finančně nákladná, lze instalovat i indikátory topných nákladů,“ vysvětlil Petr Holoubek ze Státní energetické inspekce.

Měřidla a indikátory spotřeby tepla mají podle inspekce pozitivní vliv na úspory energií. Inspekce tvrdí, že spotřeba tepla a teplé vody se díky jejich instalaci sníží až o čtvrtinu.

Náklady jdou do tisíců

Kalorimetr do bytu lze podle Kynčla pořídit zhruba od čtyř do 10 tisíc Kč, indikátor na každé otopné těleso vyjde od 300 do 700 Kč. Vodoměr na teplou vodu stojí od 200 do 500 Kč. K těmto nákladům se ovšem musí přičíst i náklady na montáže.

„Kalorimetr je stanovené měřidlo a je nutné jej jednou za čtyři roky úředně ověřovat, jeho montáž se zásahem do tepelného rozvodu je složitější. Vodoměr na teplou vodu je sice také stanovené měřidlo s nutností úředního ověřování, v praxi se ale ukázalo, že je levnější jej jednou za pět let vyměnit za nový,“ upozornil Kynčl.

Jak dodal, indikátory nejsou stanovená měřidla, jejich životnost je dána životností vestavěné baterie, kterou však lze v některých případech i vyměňovat.

V případě bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek se náklady na přístroje registrující mohou hradit z fondu oprav nebo si je platí rovnou sami koneční spotřebitelé. V případě soukromého vlastníka domu s byty nebo domu ve vlastnictví obce se bude jednat o investici vlastníka, její případné promítnutí do nájemného nutno vzájemně dohodnout mezi vlastníkem a nájemci.

 

 

Zdroj : Novinky.cz, úterý 30. 9. 2014

Topná sezona 2014/2015 zahájena

24. září 2014

Vážení zákazníci,

v úterý 23.9. 2014 jsme z rozhodnutí energetika společnosti a vzhledem ke klimatickým podmínkám začali na všech našich zdrojích postupně spouštět systémy dodávek tepelné energie pro vytápění. Začala tedy topná sezona 2014/2015.

 

Devátá energetická, s.r.o.

Havárie na horkovodu Pražské teplárenské

6. březen 2014

Vážení zákazníci, dne 5.3. 2014 došlo na horkovodu společnosti Pražská teplárenská k závažné havárii v ulici Ocelářská, Praha 9, která způsobila rozsáhlý výpadek v zásobování tepelnou energií na území Prahy 9. Vzhledem k tomu, že na toto technologické zařízení jsou napojeny i naše výměníky tepla a předávací stanice, kterými zásobujeme teplem celou řadu objektů a koncových uživatelů, nezbývá nám, než vyčkat, až bude závada odstraněna a až poté budeme moci dodávky tepelné energie obnovit. Děkujeme za pochopení situace, kterou naše společnost nezavinila.

http://praha.idnes.cz/vysocany-jsou-bez-tepla-0wc-/praha-zpravy.aspx?c=A140306_084437_praha-zpravy_bur#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj&utm_content=main

 

Devátá energetická, s.r.o.

Spolupráce mezi Českou fotovoltaickou asociací a Energetickým regulačním úřadem

26. září 2013

Tisková zpráva v souboru PDF

Topná sezóna zahájena

16. září 2013

Vážení zákazníci,

dne 16.9. 2013 zahajuje naše společnost topnou sezonu 2013/2014. Vzhledem ke klimatickým podmínkám a níže uvedenému sdělení našeho dodavatele, Pražské teplárenské, a.s., tak rozhodl energetik společnosti. Topná sezona je zahájena na všech našich zdrojích, tedy na všech výměníkových a předávacích stanicích a na všech plynových kotelnách.

13.09.2013 Pražská teplárenská zahájí vytápění v pondělí, 16. září

Zahájení vytápění se řídí vyhláškou 194/2007, kde je uvedeno, že dodávka tepelné energie bude zahájena, pokud průměrná denní teplota poklesne pod +13°C, a to ve dvou po sobě následujících dnech a zároveň pokud nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13°C pro následující den.

Pražská teplárenská, a.s.

Zdroj : www.ptas.cz, 15. září 2013

Zpráva auditora za rok 2012

4. červen 2013

Zpráva auditora za rok 2012 Devátá energetická, s.r.o. v souboru PDF

Má se topit i mimo topnou sezonu?

3. červen 2013

Má se topit i mimo topnou sezonu ?

V souvislosti s chladným počasím, které aktuálně máme venku, se množí dotazy našich zákazníků, zdali je či není společnost Devátá energetická, s.r.o. povinna dodávat teplo do topných systémů budov i mimo topnou sezonu, tedy po 31. 5. 2013. Tato záležitost není doposud v příslušných zákonech a nařízeních, regulujících tepelné hospodářství, nijak upravena. Nám se podařilo získat kvalifikované názory na tuto problematiku hned od čtyř odborníků v dané oblasti, a sice od ing. Balcara z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Mgr. Taichera ze Státní energetické inspekce ČR, Ing. Krásy ze Státní energetické inspekce, pobočky v Praze a Ing. Vlčka z Energetického regulačního úřadu. Jejich názory by se daly shrnout následovně:

Dodavatel bude dodávat teplo do jednotlivých odběrných míst i mimo topné období za předpokladu, že klimatické podmínky, uvedené ve vyhlášce číslo 194/2007 Sb. budou splněny i v mimotopném období. Dodávky tepla se neuskuteční za předpokladu, že si tyto dodávky odběratel nebude výslovně přát a prokazatelným způsobem tuto skutečnost oznámí dodavateli.

V praxi to znamená, že při stávajícím rázu počasí budou dodávky tepla do topných systémů i nadále zajištěny a budou probíhat dle ekvitermní regulace s ohledem na průběh venkovních teplot. Pokud se náš smluvní partner rozhodne, že i přes chladné počasí nechce dodávat teplo, nechť nám toto oznámí a dodávka bude okamžitě nebo po dohodě ukončena. Tento podnět však musí opravdu přijít od smluvního partnera - SVJ, správce domu, atd., naše společnost nemůže reagovat na jednotlivé podněty obyvatel, které jsou zpravidla protichůdné a nejednotné.

Jakmile průměrná denní teplota stoupne na 13 °C a více ve dvou po sobě jdoucích dnech, dodávka tepla bude automaticky ukončena.

 

Oznámení o konání valné hromady společnosti Devátá eneretická, s.r.o.

7. květen 2013

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Devátá energetická, s.r.o.

Firemní profil 2013

20. duben 2013

Firemní profil Devátá energetická, s.r.o. pro rok 2013 v souboru PDF

Teplo za věrnost č. 1/2013

26. únor 2013

Newsletter Teplo za věrnost č. 1/2013 v souboru PDF

PF 2013

20. prosinec 2012

Vážení obchodní přátelé, milí spoluobčané,

děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2013 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

 

Ing. Jindřich Večeře, jednatel společnosti Devátá energetická, s.r.o.

Zahájení topné sezony 2012/2013

21. září 2012

Vážení zákazníci, společnost Devátá energetická, s.r.o., Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9, zahájila dne 20.9. 2012 na svých zdrojích tepla na Praze 9 topnou sezonu 2012/2013. Důvodem je současné chladné počasí na území hlavního města Prahy a naplnění podmínek příslušného energetického zákona . Topnou sezonu zahajujeme na zdrojích tepla, které prošly v letních měsících důkladnými periodickými prohlídkami a s tím spojenou řádnou údržbou a všechny námi provozované plynové kotelny a výměníkové stanice jsou připraveny plnit svoji funkci v zásobování zákazníků teplem a TUV. Tepelný komfort jsme připraveni nastavit našim zákazníkům kdykoliv dle jejich aktuálních potřeb s ohledem na venkovní teplotu. Devátá energetická, s.r.o.

Teplo za věrnost č. 2/2012

20. červenec 2012

Newsletter Teplo za věrnost č. 2/2012 v souboru PDF

Zpráva auditora za rok 2011

12. červen 2012

Zpráva auditora za rok 2011 Devátá energetická, s.r.o. v souboru PDF

Výroční zpráva 2011

12. červen 2012

Výroční zpráva 2011 Devátá energetická, s.r.o. v souboru PDF

Uzávěrka za rok 2011

12. červen 2012

Uzávěrka za rok 2011 Devátá energeticka, s.r.o. v souboru PDF

Příloha k uzávěrce 2011 Devátá energetická, s.r.o. v souboru PDF

Teplo za věrnost č. 1/2012

2. duben 2012

Newsletter Teplo za věrnost č. 1/2011 v souboru PDF

Firemní profil - Devátá energetická, s.r.o.

2. duben 2012

Firemní profil - Devátá energetická, s.r.o. (v souboru PDF)

Teplo za věrnost č. 1/2011

7. únor 2012

Newsletter Teplo za věrnost č. 1/2012 v souboru PDF

Zainvestujeme Vám zdroj tepla

7. únor 2012

Devět důvodů proč být s námi (v souboru PDF)

Tisková zpráva

1. prosinec 2011

Tisková zpráva v souboru PDF

Cena tepelné energie z výměníkových stanic

7. listopad 2011

Vážení zákazníci, vzhledem k navýšení vstupní ceny tepelné energie od našeho dodavatele, společnosti Pražská teplárenská, a.s. o 10,10 Kč bez DPH za 1 GJ (tj. o 4.44 %) odebraného množství tepelné energie s platností od 1.11. 2011, byla naše společnost nucena promítnout částečně toto zvýšení ceny do konečné ceny tepla, dodávané z výměníkových a předávacích stanic. Z tohoto důvodu se zvyšuje předmětná cena tepla o 9,- Kč (1,64 %) na 557,- Kč bez DPH za 1 GJ dodaného tepla. Ing. Jindřich Večeře jednatel Devátá energetická, s.r.o.

Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti Devátá energetická, s.r.o.

7. listopad 2011

Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti Devátá energetická, s.r.o. v souboru DOC

Výherci soutěže

17. říjen 2011

V pátek 14. 10. 2011 byli vylosování v soutěži "Na Rihannu s Devátou energetickou" tito výherci:

Kasl Pavel, Praha 9
Válková Lenka, Praha 9
Zamazalová Martina, Praha 9

Gratulujeme!

Konec soutěže

11. říjen 2011

Vážení zákazníci, milí spoluobčané,
soutěž o lístky na koncert zpěvačky Rihanny dnešním dnem skončila. Vy, kteří jste správně odpověděli na naše soutěžní otázky, čeká páteční losování, po kterém třem z Vás předáme po dvou lístcích na uvedený koncert. Výhercům samozřejmě výsledek oznámíme. Přejeme Vám všem hodně štěstí při losování.

Za Devátou energetickou, s.r.o.
Ing. Jindřich Večeře
jednatel společnosti

Zahájení topné sezony 2011/2012

7. říjen 2011

Vážení zákazníci, společnost Devátá energetická, s.r.o., Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9, zahájila dne 7.10. 2011 na svých zdrojích tepla na Praze 9 topnou sezonu 2011/2012. Důvodem je současné chladné počasí na území hlavního města Prahy a naplnění podmínek příslušného energetického zákona . Topnou sezonu zahajujeme na zdrojích tepla, které prošly v letních měsících důkladnými periodickými prohlídkami a s tím spojenou řádnou údržbou a všechny námi provozované plynové kotelny a výměníkové stanice jsou připraveny plnit svoji funkci v zásobování zákazníků teplem a TUV. Tepelný komfort jsme připraveni nastavit našim zákazníkům kdykoliv dle jejich aktuálních potřeb s ohledem na venkovní teplotu. Devátá energetická, s.r.o.

Graf výroby GJ

4. srpen 2011

Graf výroby GJ za období 2008 - 2011 v souboru PDF

Zápis z konání valné hromady

20. červen 2011

Zpráva auditora 2010 Devátá energetická, s.r.o. v souboru PDF

Uzávěrka za rok 2010

17. červen 2011

Uzávěrka za rok 2010 Devátá energetická, s.r.o. v souboru PDF
Příloha k uzávěrce 2010 Devátá energetická, s.r.o. v souboru PDF

Výroční zpráva 2010

17. červen 2011

Výroční zpráva 2010 Devátá energetická, s.r.o. v souboru PDF

Zpráva auditora 2010

17. červen 2011

Zpráva auditora 2010 Devátá energetická, s.r.o. v souboru PDF

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Devátá energetická, s.r.o.

9. květen 2011

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Devátá energetická, s.r.o. v souboru DOC

PF 2011

17. prosinec 2010

Společnost Devátá energetická, s.r.o. přeje všem svým obchodním partnerům, zákazníkům a známým příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v nastávajícím roce 2011. Ing. Jindřich Večeře, jednatel společnosti

Sdělení k havarijnímu stavu PK Pod Strojírnami

11. listopad 2010

V plynové kotelně Pod Strojírnami 707/13, Praha 9, došlo v uplynulých dnech k havárii dvou ze tří plynových kotlů osazených do celkového výkonu kotelny 780 kW. Vzhledem k tomu, že zbývající funkční kotel by nestačil svým výkonem na zásobování tepelnou energií v probíhající topné sezoně, bylo po konzultacích s vlastníkem kotelny - Úřadem Městské části Praha 9 - přistoupeno k okamžité rekonstrukci kotelny tak, aby byly zajištěny spolehlivé dodávky tepelné energie pro obyvatele bytových domů Pod Strojírnami 771/10, Pod Strojírnami 707/13 a Poštovská 744/9. Ještě v letošním roce tak dojde k výměně technologií vlastní kotelny a po skončení topné sezony 2010/2011 i k rekonstrukci předávacích stanic. Investorem akce bude Městská část Praha 9, investice se samozřejmě nijak nepromítne do ceny tepelné energie z tohoto zdroje tepla. V současné době již probíhají přípravné práce stavební části a přípravné práce na technologiích. Cílem těchto příprav je minimalizovat nutnou odstávku kotelny po dobu přepojování na nové kotlové jednotky. 

Z výše uvedených důvodů bude kotelna odstavena z provozu na nezbytně nutnou dobu předběžně od 22.11. 2010 v dopoledních hodinách na dobu cca 5-6 dní. Tato doba se může zkrátit a všichni pracovníci, kteří rekonstrukci provádějí, pro to udělají maximum.

Svolání valné hromady 9.12.2010

11. listopad 2010

Jednatelé obchodní společnosti Devátá energetická, s.r.o., se sídlem Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9, Střížkov, IČ : 45793590, zapsané v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11208, svolávají dle čl. V., odst. 1.1.5. společenské smlouvy a v souladu s § 128 a § 129 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku 

mimořádnou valnou hromadu,

která se koná dne 9. prosince 2010 od 13.00 hodin v zasedací místnosti společnosti Devátá energetická, s.r.o., na adrese Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9 – Střížkov. 

Program jednání : 
1. Zahájení valné hromady, seznámení s účastí přítomných společníků. 
2. Schválení jednacího řádu řádné valné hromady. 
3. Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
4. Zpráva jednatelů o činnosti společnosti v roce 2010 
5. Projednání navrhovaných investic společnosti v roce 2011
6. Projednání návrhu na vyplacení odměn statutárnímu orgánu a členům dozorčí rady za rok 2010
7. Diskuze
8. Závěr

V Praze dne 9.11. 2010 

Devátá energetická, s.r.o.
Mgr. Stanislav Korel, jednatel společnosti
Ing. Jindřich Večeře, jednatel společnosti

Oznámení o zkušebním provozu FVE

11. listopad 2010

Obchodní společnost Devátá energetická, s.r.o., Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9 – Střížkov oznamuje, že dne 5.11. 2010 byla uvedena do zkušebního provozu fotovoltaická elektrárna Veltruská 560/26, Praha 9 o nominálním výkonu 13,2 kW. Fotovoltaická elektrárna je umístěna na střeše hospodářského pavilonu mateřské školy a plánovaná roční výroba elektrické energie, dodávané do sítě PRE a.s. je cca 12,5 MWh. Společnost Devátá energetická, s.r.o. jako držitel licence na výrobu elektrické energie je vlastníkem technologie a zároveň i provozovatelem. Data z výroby elektrické energie jsou softwarově zpracována a budou prezentována vhodnou formou, srozumitelnou dětem, na LCD monitoru ve vestibulu mateřské školy, kde budou sloužit jako názorná pomůcka pro nejmenší děti. Z animace se tak dozví např. aktuální intenzitu slunečního záření, rychlost větru, množství vyrobené elektrické energie, atd. 

Poděkování patří všem, kteří se na výstavbě fotovoltaické elektrárny podíleli – dodavatelům stavebních a technologických částí akce, společnostem JEKU s.r.o. a MONTSERVIS PRAHA a.s., Úřadu Městské části Praha 9 za poskytnutí objektu mateřské školy a personálu Mateřské školy Veltruská 560/26 za trpělivost v průběhu stavby. 

Ing. Jindřich Večeře
jednatel společnosti Devátá energetická, s.r.o.

Zahájení topné sezony 2010/2011

3. září 2010

Společnost Devátá energetická, s.r.o., Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9, zahájila dne 3.9. 2010 na svých zdrojích tepla na Praze 9 topnou sezonu 2010/2011. Důvodem je současné chladné počasí na území hlavního města Prahy a naplnění podmínek příslušného energetického zákona společně s rozhodnutím jednoho z největších dodavatelů - obchodní společnosti Pražská teplárenská, a.s. - zahájit topnou sezonu ke stejnému datu. 

Topnou sezonu zahajujeme na zdrojích tepla, které prošly v letních měsících důkladnými periodickými prohlídkami a s tím spojenou řádnou údržbou a všechny námi provozované plynové kotelny a výměníkové stanice jsou připraveny plnit svoji funkci v zásobování zákazníků teplem a TUV. Tepelný komfort jsme připraveni nastavit našim zákazníkům kdykoliv dle jejich aktuálních potřeb s ohledem na venkovní teplotu.

Výměníková stanice Na Obrátce

27. srpen 2010

Obchodní společnost Devátá energetická, s.r.o. uvedla od 1.8.2010 do provozu novou vlastní výměníkovou stanici Na Obrátce 636/6, Praha 14 - Hloubětín. Jedná se o výměníkovou stanici o výkonu 0,250 MW, která zásobuje teplem a teplou vodou celkem 18 bytových jednotek v bytových domech Na Obrátce 636/4 a 636/6 a příslušné nebytové prostory.

Oznámení o změně sídla

29. červen 2010

Obchodní společnost Devátá energetická, s.r.o. oznamuje všech obchodním partnerům a dotčeným úřadům, že od 1. července 2010 dochází ke změně sídla společnosti. Nově nás najdete na adrese Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9 - Střížkov. Telefonní a jiná spojení na nás najdete v aktualizované sekci kontakty.

Stanovisko Energetického regulačního úřadu k ceně tepla pro rok 2010 od společnosti Devátá energetická, s.r.o.

29. červen 2010

Prověření předběžné ceny tepelné energie

K Vašemu elektronicky zaslanému dopisu ze dne 20. dubna 2010, ve kterém jste žádal o prověření předběžné ceny tepelné energie pro rok 2010 dodávané od dodavatele tepelné energie společnosti Devátá energetická, s.r.o. (dále jen „dodavatel tepelné energie“), doplňujeme naši odpověď ze dne 19. května 2010, č.j. 03068-2/2010-ERÚ: 

Dne 3. června 2010 jsme obdrželi od dodavatele tepelné energie všechny vyžádané podklady k ceně tepelné energie a následně je vyhodnotili. 

Cena tepelné energie v průběhu kalendářního roku kolísá z důvodu, že Váš dodavatel tepelné energie kalkuluje cenu tepelné energie pro každý měsíc podle aktuálních cen vstupů (např. paliva a elektrické energie). Nedochází tímto postupem k porušení cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2008, k cenám tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů. Cenu tepelné energie je však možné v důsledku změny proměnných nákladů upravovat během kalendářního roku nebo ji kalkulovat na celý kalendářní rok při využití ustanovení bodu (1.1.7) přílohy č. 1 tohoto cenového rozhodnutí, kdy v případě kolísání cen paliv a energií oprávněně zahrnovaných do ekonomicky oprávněných nákladů v ceně tepelné energie lze tyto ceny v kalendářním roce časově průměrovat s tím, že cena paliv a energií nesmí být za dané období záměrně zvýšena. 

Změnu ceny tepelné energie v průběhu kalendářního roku může dodavatel tepelné energie provádět jednostranně pouze v případě, že je ve smlouvě o dodávce tepelné energie takováto možnost změny sjednána prostřednictvím tzv. cenové doložky. Pokud jednostrannou změnu ceny tepelné energie smlouva neumožňuje, nepovažujeme za vhodné měnit cenu tepelné energie každý měsíc, protože nová výše ceny tepelné energie jako podstatná náležitost smlouvy o dodávce tepelné energie podle § 76 odst. 3 energetického zákona musí být s odběratelem sjednána. 

S pozdravem 

Petr Ryšán
odbor teplárenství
sekce regulace 

Na vědomí: Devátá energetická, s.r.o., Poděbradská 853/47, Praha 9 - Vysočany

Účetní závěrka za rok 2009

28. červen 2010

Účetní závěrka za rok 2009 ve formátu PDF

Výroční zpráva 2009

28. červen 2010

Výroční zpráva 2009 ve formátu PDF

Zpráva auditora 2009

28. červen 2010

Zpráva auditora 2009 ve formátu PDF

Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti

23. červen 2010

Zápis z konání řádné valné hromady společnosti Devátá energetická, s.r.o.

 • Společnost: Devátá energetická, s.r.o., se sídlem Poděbradská 853/47, 190 00 Praha 9, IČ : 45793590, zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11208
 • Místo konání řádné valné hromady: Poděbradská 853/47, Praha 9 – Vysočany
 • Datum konání řádné valné hromady: 4. června 2009 od 13.00 hodin

 

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady, seznámení s účastí přítomných společníků. 
Na valné hromadě je potvrzena účast 100 % základního kapitálu společnosti.

2. Schválení jednacího řádu řádné valné hromady.
Valná hromada odhlasovala 100 % hlasů přítomných společníků navržený program jednání valné hromady.

3. Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

 • Předseda valné hromady – navržen JUDr. Jan Tošner
 • Zapisovatel – navržen ing. Jindřich Večeře
 • Ověřovatel zápisu – navržen Ing. Luboš Havránek

Valná hromada odhlasovala 100 % hlasů přítomných společníků složení orgánů valné hromady 

4. Návrh na doplnění programu valné hromady následovně:
Návrh: Valná hromada schvaluje doplnění programu o projednání výroční zprávy společnosti za rok 2008 v rámci bodu 5 této valné hromady
Návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných společníků.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008 a návrh na rozdělení zisku, projednání a schválení výroční zprávy za rok 2008
Návrh: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za zdaňovací období roku 2008. Valná hromada navrhuje nyní nerozdělovat společníkům čistý zisk za zdaňovací období roku 2008.
Návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných společníků. 

Návrh: Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2008.
Návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných společníků.

6. Schválení zprávy auditora o ověření účetní závěrky za rok 2008
Návrh: Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora
Návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných společníků.

7. Diskuze

 • problematika tvorby cen tepelné energie s ohledem na změny vstupů do cenové
 • kalkulace a návaznost na účtování ceny konečným spotřebitelům od správců budov
 • z hlediska provozovatele plynové kotelny U Svobodárny 9/1070, Praha 9 nutná
 • opatření směrem k zákazníkům ohledně plánované rekonstrukce tohoto zdroje na
 • výměníkovou stanici v termínu červenec až srpen 2009, nutnost instalace systému
 • měření spotřeby tepla, respektující vlastnický stav objektů po jejich privatizaci
 • rozvoj solárních systémů
 • akce MŠ Veltruská 560/26, Praha 9, instalace PV elektrárny 22 kW, postup prací
 • akce MŠ Veltruská, 560/26, Praha 9, instalace solární termiky
 • průběh ukončené topné sezony, stav revizí, prohlídek, apod., plán oprav a rekonstrukcí zdrojů tepla

Návrh: Valná hromada pověřuje jednatele společnosti ing. Večeře Jindřicha k vyvolání jednání s obyvateli bytového domu U Svobodárny 9/1070, Praha 9 ve věci rekonstrukce zdroje tepla a informací o průběhu této rekonstrukce a dopadu na obyvatele v době odstávky.
Návrh byl schválen 100 % hlasů přítomných společníků.

8. Závěr
Jednání valné hromady bylo ukončeno v 13.45 hod.

JUDr. Jan Tošner – předseda valné hromady
Ing. Jindřich Večeře – zapisovatel
Ing. Luboš Havránek – ověřovatel zápisu
Příloha : Prezenční listina

Oznámení o ukončení topné sezóny 2009/2010

18. červen 2010

Obchodní společnost Devátá energetická, s.r.o. ukončila ke dni 31.5. topnou sezónu 2009/2010. Všem našim zákazníkům a obchodním partnerům děkujeme za spolupráci a přízeň. Během letní odstávky zdrojů provedeme pravidelnou řádnou údržbu a servis tak, abychom od začátku topné sezóny 2010/2011 byli schopni řádně plnit naše závazky v dodávkách tepelné energie vůči našim zákazníkům. 

Přejeme Vám příjemné léto a dětem krásné prázdniny.

Oznámení o konání valné hromady spol. Devátá energetická

14. květen 2010

Jednatelé obchodní společnosti Devátá energetická, s.r.o., se sídlem Poděbradská 853/47, 190 00 Praha 9, IČ : 45793590, zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11208, svolávají dle čl. V., odst. 1.1.5. společenské smlouvy a v souladu s § 128 a § 129 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku řádnou valnou hromadu, která se koná dne 17. června 2010 od 13.00 hodin v zasedací místnosti společnosti Devátá energetická, s.r.o., na adrese Jablonecká 322, 190 00 Praha 9 - Prosek 

Program jednání :

 • 1. Zahájení valné hromady, seznámení s účastí přítomných společníků.
 • 2. Schválení jednacího řádu řádné valné hromady.
 • 3. Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
 • 4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 a návrh na rozdělení zisku
 • 5. Schválení zprávy auditora
 • 6. Diskuze
 • 7. Závěr

Devátá energetická, s.r.o.
Mgr. Stanislav Korel, jednatel společnosti
Ing. Jindřich Večeře, jednatel společnosti

Proč se topí, i když je venku teplo?

14. květen 2010

Vážení zákazníci, 

vzhledem k našim zkušenostem s dotazy zákazníků na důvody vytápění v případě současných "vyšších" venkovních teplot jsme se vám rozhodli poskytnout příslušné vysvětlení našeho postupu. 

Za zajištění tepelného komfortu v bytech je zodpovědný majitel nebo-li správce objektu!

Devátá energetická, s.r.o. není majitelem ani správcem jednotlivých objektů. Devátá energetická, s.r.o. má pouze povinnost dodat tepelnou energii o takových parametrech, aby majitelé objektu byli schopni dostát své povinnosti zajištění tepelného komfortu. Vše vychází z vyhlášky č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění. Skutečný název vyhlášky je delší, ale pro naše účely je dostačující i tato zkrácená forma. 

Pravidla pro vytápění § 3 říkají: 

1) otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Z tohoto důvodu musí Devátá energetická, s.r.o. mít zdroje připraveny dodávat tepelnou energii po celé toto období a je povinna tuto tepelnou energii v tomto období dodat každému svému zákazníkovi. 

2) vytápění je možné přerušit/omezit v okamžiku, kdy průměrná venkovní teplota vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles teploty pro následující den. 

Jak omezit vytápění i když není splněna podmínka +13 °C, ale nechceme topit?

1) Uzavřít termostatické ventily v bytech a zabránit tak radiátorům, aby topily. V případě, že máte vypnuté termostatické ventily, topení máte chladné, ale topí vás procházející rozvod topení (stoupačka) tak to znamená, že někdo nad vámi má zapnuté topení a požaduje pro svůj byt vytápění. Topná voda totiž cirkuluje v rozvodech topení až do nejvyššího patra, ve kterém je zapnut termostatický ventil. 

Příklad: V sedmipatrovém domě jsou ve všech bytech (na totožném rozvodu topení/stoupačce) vypnuty termostatické ventily, pouze v pátém patře nikoli. Tudíž jsou proto všechny byty až do 4. patra vytápěny procházejícím rozvodem topení, ale byty v 6. a 7. patře již nikoli. 

2) Písemně požádat naší společnost o omezení dodávek tepla do konkrétního objektu. Pak na sebe berou odpovědnost vlastníci/správci domů, ale je předpoklad, že svůj požadavek dopředu s nájemníky konzultovali. A samozřejmě tento stav lze na požádání změnit a dodávky opět obnovit. 

Zdroj : www.ptas.cz

Výroční zpráva 2008

23. červen 2009

V Praze dne 29. května 2009 

Obsah:

 • Představení společnosti
 • Identifikační údaje
 • Organizační struktura
 • Prohlášení
 • Účetní závěrka - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky

 

Představení společnosti
Obchodní společnost Devátá energetická, s.r.o., Poděbradská 853/47, 190 00 Praha 9 byla založena dne 13. července 1992 pod tehdejším názvem MONTSERVIS - TERMO spol. s r.o. se sídlem na Praze 1, ulice Opletalova 45. Tento název vydržel společnosti až do 15. září 2007, kdy byla společnost v duchu připravovaného projektu správy tepelného hospodářství pro Prahu 9 přejmenována na Devátou energetickou s.r.o. a kdy již měla sídlo v nynější Poděbradské ulici č.p. 853/47 na Praze 9. Vlastnická struktura společnosti prošla od svého počátku řadou změn až dne 3.1. 2008 odkoupila obchodní společnost Devátá rozvojová a.s. 60,37 % obchodního podílu od tehdejšího 100 % vlastníka obchodního podílu, společnosti MONTSERVIS PRAHA, a.s.

Právě kapitálový vstup společnosti Devátá rozvojová a.s. , tedy společnosti, jejíž jediným akcionářem je Městská část Praha 9, do společnosti Devátá energetická, s.r.o. je výsledkem naplňování vizí a záměrů Městské části Praha 9 v oblasti správy a provozu tepelného hospodářství těch zařízení, které jsou majetkem Městské části Praha 9. 

Záměry, které musí provoz společnosti Devátá energetická, s.r.o. naplňovat, jsou především v rámci všestranného uspokojování potřeb občanů a institucí na Praze 9 z hlediska dodávek tepla a teplé užitkové vody v průběhu celého roku s ohledem na roční období a konkrétní potřeby odběratelů. Jako samostatný subjekt tak společnost vystupuje v úloze dodavatele těchto služeb jednak pro správce budov a objektů, jednak pro různé podnikatelské subjekty, ať již se jedná o právnické nebo fyzické osoby a v neposlední řadě pro různá školská a zdravotnická zařízení. Jednotlivé zdroje, která slouží k výrobě tepla a teplé užitkové vody, tedy plynové kotelny a výměníkové stanice, spravuje společnost Devátá energetická, s.r.o. na základě nájemní smlouvy s vlastníkem těchto zařízení, kterým je Městská část Praha 9. V rámci provozu a správy těchto zařízení tak společnost Devátá energetická, s.r.o. odvádí do rozpočtu Městské části Praha 9 finanční prostředky, které dále slouží na investice, opravy a další rozvoj správy tepelného hospodářství na Praze 9. 

Úkolem obchodní společnost Devátá energetická, s.r.o. do budoucna je nejen dále poctivě nabízet odběratelům - občanům, institucím v Praze 9 - své služby a produkty a plnit své závazky a poslání vůči nim, ale také rozvíjet svoji činnost do jiných regionů nejen Prahy, ale i lokalit mimo území hlavního města.

Identifikační údaje

1. Základní údaje o obchodní společnosti

1.1 obchodní společnost
Název obchodní společnosti Devátá energetická, s.r.o.
Adresa obchodní společnosti Poděbradská 853/47, Praha 9
právní forma Společnost s ručením omezeným
IČO 45793590
DIČ CZ45793590
Identifikátor právnické osoby Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11208
Vedení společnosti Ing. Jindřich Večeře, jednatel společnosti
Mgr. Stanislav Korel, jednatel společnosti
Kontakt tel.: +420725732688. +420602298573
e-mail: jindra@devataenergeticka.cz, Info@devataenergeticka.cz
www: devataenergeticka.cz

1.2 Vlastník dle výpisu z obchodního rejstříku k 31.12. 2008
Název vlastníka Devátá rozvojová a.s., IČ : 27944603
Obchodní podíl 60,38 %
Adresa vlastníka Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Název vlastníka MONTSERVIS PRAHA, a.s., IČ : 00551899
Obchodní podíl 39,62 %
Adresa vlastníka Poděbradská 853/47, 190 00 Praha 9

1.3 Údaje o dozorčí radě
Datum zřízení 13. prosince 2007
Počet členů dozorčí rady 3
Členové dozorčí rady Předseda: Ing. Luboš Havránek
Člen: Ing. Jiří Djakov
Člen: Mgr. Martin Kulíče
1.4. Osoby ovládané
Žádné

1.5. Předmět podnikání dle výpisu z obchodního rejstříku
 • rozvod tepelné energie
 • měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel
 • výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Organizační struktura

VALNÁ HROMADA

Dozorčí rada Statutární orgán

Společnost řídí statutární orgán společnosti na základě zadání valnou hromadou společnosti a v souladu s předmětem podnikání společnosti, tj. zejména zajištění správy a provozu tepelných zdrojů v majetku Městské části Praha 9. Účetnictví a mzdovou evidenci vedla v roce 2008 společnost Consulta Invest, spol. s r.o.. Účetní závěrku včetně přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2008 zpracoval daňový poradce Norbert Novotný, zapsaný v Komoře daňových poradců ČR pod evidenčním číslem 2290. Účetní závěrka včetně všech příslušných směrnic a způsobu vedení účetnictví byla ověřena auditorskou kanceláří DILIGENS s.r.o., člen komory auditorů ČR, auditorská licence č. 196. 

Společnost spravuje celkem 34 zdrojů tepla v majetku Městské části Praha 9, které jsou rozděleny dle typu na výměníkové stanice /VS/ a plynové kotelny /PK/ následovně :

Zdroj tepla Označení
Vysočanské náměstí 500/32 PK01
Pod strojírnami 707/13 PK02
Pod strojírnami 747/6 PK03
Poštovská 461/5 PK04
Čihákova 1823/36 PK05
U nové školy 637/30 PK06
U Vysočan. pivovaru 261/2a PK07
Podvinný mlýn 669 PK08
Skloněná 307/18 PK09
Nemocniční 638/18 PK10
U Prosecké školy 92/19 PK11
Špitálská 789/4 PK12
Pod Krocinkou 466/44 PK13
U Svobodárny 1070/9 PK14
U Vysočan pivovaru 459/17 PK15
Kolbenova 635/18 PK16
Sokolovská 972/195 VS01
Sokolovská 608/312 VS02
Staromlýnská 577/4 VS03
Sokolovská 226/262 VS04
Na Vyhlídce 386/3 VS05
Drahobejlova 1601/35 VS06
Letňanská 329/17 VS07
U Svobodárny 1511/18 VS08
Kovářská 1790/27 VS09
U Školičky 2176/1 VS10
Poděbradská 853/47 VS11
U Elektry 82/7 VS12
Rubeška 389/5 VS13
Českolipská 621/26 VS14
Sokolovská 320/139 VS15
Sokolovská 969/191 VS16
Sokolovská 324/14 VS17
U Svobodárny 12 VS18

Čestné prohlášení:
Prohlašujeme, že údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly opomenuty či zkresleny. 

V Praze dne 29.5.2009 

Ing. Jindřich Večeře
jednatel Devátá energetická, s.r.o. 

Mgr. Stanislav Korel
jednatel Devátá energetická, s.r.o.

Ukončení topné sezony 2008 / 2009

26. květen 2009

Vážení zákazníci, 

dne 18.5. 2009 definitivně skončila topná sezona 2008/2009. Nyní nastává čas pravidelných prohlídek, revizí, oprav, drobných rekonstrukcí, ale i nákladnějších investic do nových technologií vytápění. Cílem těchto kroků je zajistit Vám - našim zákazníkům - bezproblémový průběh nastávající topné sezony 2009/2010. Jménem všech pracovníků, podílejících se na správě a provozu tepelných zařízení v průběhu uplynulé topné sezony Vám děkujeme za přízeň a věříme, že jste byli s našimi službami spokojeni.

Svolání valné hromady společnosti

26. květen 2009

OZNÁMENÍ

O konání řádné valné hromady společnosti Devátá energetická, s.r.o.

Jednatelé obchodní společnosti Devátá energetická, s.r.o., se sídlem Poděbradská 853/47, 190 00 Praha 9, IČ : 45793590, zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11208, svolávají dle čl. V., odst. 1.1.5. společenské smlouvy a v souladu s § 128 a § 129 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku

Řádnou valnou hromadu,

která se koná dne 4. června 2009 od 13.00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti Devátá energetická, s.r.o., Poděbradská 853/47, 190 00 Praha 9. 

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady, seznámení s účastí přítomných společníků.
2. Schválení jednacího řádu řádné valné hromady.
3. Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008 a návrh na rozdělení zisku
5. Schválení zprávy auditora
6. Diskuze
7. Závěr

V Praze dne 7.5. 2009

Devátá energetická, s.r.o.

Mgr. Stanislav Korel, jednatel společnosti
Ing. Jindřich Večeře, jednatel společnosti

PF 2009

18. prosinec 2008

Vážení obchodní přátelé, milí spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem naší společnosti popřál co nejpříjemnější prožití vánočních svátků a do nového roku jen to nejlepší a pevné zdraví. Jsme připraveni i v roce 2009 pokračovat v plnění našich úkolů v oblasti správy tepelného hospodářství na Praze 9 a věříme, že s našimi službami budete i nadále spokojeni. 

Ing. Jindřich Večeře
jednatel společnosti Devátá energetická, s.r.o.

Výměníková stanice Čakovická 329/41 - uvedení do provozu

9. říjen 2008

Vážení odběratelé,

dnes, t.j. ve čtvrtek 9. října 2008, byla po rekonstrukci a nucené několikadenní odstávce uvedena do zkušebního provozu výměníková stanice Čakovická 329/41 na Praze 9. Od dnešního dne tak bude tato výměníková stanice opět zásobovat teplem a TUV obyvatele dotčených domů v ulicích Čakovická, Kojetická a Letňanská. Práce na dokončení kompletní rekonstrukce tohoto zdroje, uvedení venkovních prostor do původního stavu, vyklizení sklepních prostor výměníkové stanice a další práce, související s uvedenou rekonstrukcí, budou probíhat až do konce listopadu 2008, na provoz výměníkové stanice a zásobování obyvatel teplem a TUV však nebudou mít zásadní vliv.

Ještě jednou bych chtěl poděkovat a omluvit se všem obyvatelům, kterých se omezení v dodávkách tepla a TUV dotklo, za trpělivost s jakou toto omezení snášeli a věřím, že od této chvíle bude provoz výměníkové stanice Čakovická 329/41 bez jakýchkoli problémů.

Ing. Jindřich Večeře
jednatel společnosti Devátá energetická, s.r.o.

Výměníková stanice Čakovická 329/41 - info o odstávce

1. říjen 2008

Vážení odběratelé,

společnost Devátá energetická, s.r.o., Poděbradská 853/47, Praha 9, zajišťuje v těchto dnech z titulu provozovatele výměníkové stanice Čakovická 329/41, Praha 9 její kompletní rekonstrukci včetně přípojky. Tuto rekonstrukci si vyžádal havarijní stav výměníkové stanice, která by již nebyla schopna plnit svoji funkci v nastávající topné sezóně. 

Vzhledem k napojení nové výměníkové stanice na rozvodnou síť Pražské teplárenské a.s. a zprovoznění zdroje včetně jeho uvedení do provozu, je nezbytné z důvodu odstávky ve dnech 7. - 9. října 2008

zcela přerušit veškeré dodávky tepla a TUV do těchto objektů:

 • Letňanská 329/17, 330/15 a 341/13
 • Čakovická 307/47, 327/45 a 328/43
 • Kojetická 302/12, 303/14 a 304/16
 • Kojetická 300/8 a 301/10

Následně – v pátek 10. října 2008 – bude zahájen provoz nové výměníkové stanice s řádnými dodávkami tepla a TUV.

Všem občanům, kteří jsou vinou zpoždění v dodávce technologií pro novou výměníkovou stanic dotčeni výpadkem v dodávkách tepla, se jménem společnosti Devátá energetická, s.r.o. omlouvám.

Ing. Jindřich Večeře
jednatel Devátá energetická, s.r.o.
tel. : 725 732 688, e-mail: jindra@devataenergeticka.cz

Rekonstrukce výměníkové stanice Čakovická 329/41, P9

25. září 2008

Vážení odběratelé, vážení občané,

společnost Devátá energetická, s.r.o., Poděbradská 853/47, Praha 9, zajišťuje v těchto dnech z titulu provozovatele výměníkové stanice Čakovická 329/41, Praha 9 její kompletní rekonstrukci včetně přípojky. Tuto rekonstrukci si vyžádal havarijní stav výměníkové stanice, která by již nebyla schopna plnit svoji funkci v nastávající topné sezóně a zcela reálně by hrozilo odstavení celého zdroje tepla a TUV v průběhu topné sezony bez možnosti okamžité adekvátní náhrady. Z rozhodnutí majitele objektu a investora celé akce, Úřadu Městské části Praha 9, je přistoupeno k rekonstrukci celé výměníkové stanice a jejímu vybavení nejmodernější technologií a regulační technikou. Z těchto důvodů a vzhledem k nutnosti přepojit stávající rozvodné systémy na novou technologii došlo ke zpoždění v náběhu aktuální topné sezony 2008/2009 na uvedeném zdroji a dále dojde koncem měsíce září 2008 k přerušení dodávek TUV do všech objektů, napojených na uvedenou výměníkovou stanici. Toto přerušení nebude trvat déle jak pět dní, budete o něm v předstihu informováni a týká se těchto objektů na Praze 9 :

 • Letňanská 329/17, 330/15 a 341/13
 • Čakovická 307/47, 327/45 a 328/43
 • Kojetická 302/12, 303/14 a 304/16
 • Kojetická 300/8 a 301/10
Našim cílem je ukončit veškeré práce do konce září 2008 a následně uvést výměníkovou stanici do provozu. Vzhledem ke zpoždění dodávky od výrobce technologií, může dojít k mírnému zpoždění v uvedení celého zařízení do provozu. Z důvodu eliminace tohoto případného zpoždění na minimum mohou být na místě prováděny práce i mimo obvyklou pracovní dobu. Za hluk a jiná omezení, která mohou být s uvedenou rekonstrukcí spojená, se Vám velmi omlouváme, stejně tak i za problémy, vzniklé v důsledku nutných výkopových prací. 

Chtěl bych Vás jménem společnosti Devátá energetická, s.r.o. požádat o trpělivost s prováděnou rekonstrukcí výměníkové stanice, byť jsme si dobře vědomi, že výpadek v zásobování teplem a částečně i TUV je pro Vás, obyvatele výše uvedených objektů, v současných chladných dnech velmi nepříjemný. 

Ing. Jindřich Večeře
jednatel Devátá energetická, s.r.o.
tel. : 725 732 688, e-mail: jindra@devataenergeticka.cz

 

Zahájení topné sezony 2008 / 2009

25. září 2008

Společnost Devátá energetická, s.r.o., Poděbradská 853/47, 190 00 Praha 9, zahájila dne 15.9. 2008 na svých zdrojích tepla na Praze 9 topnou sezonu 2008/2009. Důvodem je současné chladné počasí na území Hlavního města Prahy, společně s rozhodnutím jednoho z největších dodavatelů - obchodní společnosti Pražská teplárenská, a.s. - zahájit topnou sezonu ke stejnému datu.

Topnou sezonu zahajujeme na zdrojích tepla, které prošly v letních měsících důkladnými periodickými prohlídkami a s tím spojenou řádnou údržbou a všechny námi provozované plynové kotelny a výměníkové stanice jsou připraveny plnit svoji funkci v zásobování zákazníků teplem a TUV. Tepelný komfort jsme připraveni nastavit našim zákazníkům kdykoliv dle jejich aktuálních potřeb s ohledem na venkovní teplotu.

Devátá energetická, s.r.o. uspěla ve sporu s Českou televizí.

20. únor 2006

Naše společnost s definitivní platností uspěla ve sporu s Českou televizí o právo na zveřejnění odpovědi. V pořadu České televize Máte slovo s Michaelou Jílkovou zazněla dne 30.3. 2017 ze strany Michaely Jílkové a pozvaného hosta Ing. Štefana Suchara celá řada prokazatelných lží a zavádějících informací, na které nemohl zástupce naší společnosti nijak reagovat, neboť nikdo z naší společnosti do pořadu nebyl pozván. Na náš dotaz ohledně nepozvání našeho zástupce do pořadu, ve kterém bylo dopředu známo, že zde vystoupí Ing. Suchar se svými pomluvami vůči společnosti Devátá energetická, s.r.o., Česká televize nijak nereagovala. Z tohoto důvodu jsme se obrátili na příslušný soud, abychom ochránili svá práva a dobré jméno. Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl svým usnesením, které následně potvrdil i soud odvolací, o tom, že je Česká televize povinna uveřejnit naši odpověď, a to přímo v předmětném populistickém pořadu Máte slovo s Michaelou Jílkovou. Tato odpověď níže uvedeného znění byla uveřejněna 6.12. 2018.

„Žalovaná je povinna do 8 dnů od právní moci rozsudku uveřejnit v pořadu Máte slovo s M. Jílkovou v přímém přenosu odpověď v tomto znění :
Společnost Devátá energetická, s.r.o. nebyla ze strany České televize oslovena k účasti v pořadu Máte slovo s M. Jílkovou dne 30.3.2017 a z tohoto důvodu se nemohla vyjádřit ke skutkovým tvrzením Ing. Suchara a M. Jílkové přímo v rámci tohoto pořadu.“

Citace z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4, č.j. 16 C 97/2017-116 ze dne 28.6. 2018