• Tradice

  Společnost byla založena pod původním názvem MONTSERVIS - TERMO s.r.o. již v roce 1992. Od té doby společnost působí na trhu teplárenství a zabývá se nejen správou a provozem zdrojů tepla, ale též výstavbou a montáží plynových kotelen, výměníkových stanic a dalších souvisejících technologií.

  » více

 • Prosperita

  Společnost je ekonomicky stabilní
  s velkým potenciálem dalšího růstu.
  Je významným a spolehlivým partnerem
  pro všechny své odběratele i dodavatele.

  » více

 • Odbornost

  Dlouholeté zkušenosti v oboru, odborná a profesní zdatnost našich pracovníků, představují pro naše zákazníky jistotu profesionálního přístupu jak při správě a provozu tepelných zdrojů, tak i při návrhu a výstavbě zdrojů nových.

  » více

 • Inovace

  Pravidelně sledujeme a následně aplikujeme nejnovější trendy v technickém a technologickém zázemí správy tepelných zdrojů, při výstavbě nových zdrojů navrhujeme jen ty nejmodernější systémy výroby tepla s ohledem na výkon, kvalitu, bezpečnost a životní prostředí.

  » více

 • Automatizace řízení

  Zdroje tepla řídí vyspělé automatizované systémy řízení od společnosti SIEMENS, kdy je zajištěn nepřetržitý a spolehlivý provoz zdroje tepla.

  » více

 • Dispečink 24 hodin denně

  Nonstop služba dispečinku řízení a zajištění pohotovosti představuje pro naše zákazníky jistotu, že v případě havárie nebo jiné nepředvídané události bude tato neprodleně řešena a závada odstraněna tak, aby případný výpadek v dodávkách tepla byl minimální.

  » více

 • Individuální přístup

  Ctíme individuální potřeby každého z našich zákazníků a jsme vždy připraveni v rámci technických možností vyhovět specifickým požadavkům odběratelů při správě a provozu zdrojů tepla.

  » více

 • Transparentnost

  Společnost přijala řadu opatření k maximální otevřenosti vůči obchodním partnerům i veřejnosti, bezezbytku plníme organizační a kompetenční opatření pro obchodní společnosti Městské části Praha 9 včetně poskytování potřebných informací.

  » více

 • Rozsah služeb

  Naše společnost zajistí svým zákazníkům komplexní portfolio služeb v tepelném hospodářství. Nový zdroj tepla navrhneme, zajistíme vyhotovení projektové dokumentace, zdroj vybudujeme včetně financování a následně zajistíme dlouhodobě správu a provoz na nejvyšší technické úrovni.

  » více

Obchodní partneři

Společnost Devátá energetická, s.r.o. vybírá své dodavatele jenom na základě těch nejlepších referencí a dodavatele prověřené a seriózní. Jenom takový dodavatel služeb, zboží, apod. má šanci stát se partnerem Deváté energetické, s.r.o.

Reference

Cílem společnosti Devátá energetická, s.r.o. je poskytovat své služby co nejširšímu spektru zákazníků.

Rychlý kontakt

NEPŘETRŽITÝ DISPEČINK ŘÍDÍCÍHO CENTRA A HAVARIJNÍ SLUŽBY

Tel.: 284810081, 602 623 790
Tel.: 284819730
Podivný Mlýn 669, Praha 9 - Vysočany

Obchodní společnost Devátá energetická, s.r.o., Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9 byla založena dne 13. července 1992 pod názvem MONTSERVIS - TERMO spol. s r.o. se sídlem na Praze 1, ulice Opletalova 45. Tento název vydržel společnosti až do 15. září 2007, kdy byla společnost v duchu připravovaného projektu správy tepelného hospodářství pro Prahu 9 přejmenována na Devátou energetickou, s.r.o.

Vlastnická struktura společnosti prošla od svého počátku řadou změn, až dne 3.1. 2008 odkoupila obchodní společnost Devátá rozvojová a.s. 60,37 procent obchodního podílu od tehdejšího 100 procent vlastníka, společnosti MONTSERVIS PRAHA, a.s. Právě kapitálový vstup společnosti Devátá rozvojová a.s., tedy společnosti, jejíž jediným akcionářem je Městská část Praha 9, do Deváté energetické, s.r.o. je výsledkem naplňování vizí a záměrů Městské části Praha 9 v oblasti správy a provozu tepelného hospodářství těch zařízení, která jsou majetkem Městské části Praha 9.

Aktuality

 

19. září 2019

Zahájení topné sezony 2019/2020

Vážení zákazníci, s účinností od 18.9. 2019 zahajujeme s ohledem na nízké venkovní teplo...

24. červen 2019

Letní odstávky Pražské teplárenské a.s. - 2019

ADRESA OD DO Kovářská 1790/27 12.8. 12.8. U školičky 2176/1 12.8. 12....

13. únor 2019

Devátá energetická, s.r.o. uspěla ve sporu s Českou televizí.

Devátá energetická, s.r.o. uspěla ve sporu s Českou televizí. Naše společnost s definitiv...

» všechny aktuality